Next Lock Screen Apk icon

Tải xuống miễn phí Next Lock Screen Apk cho Android

4,1 (2876)
Ứng dụng, Tools
Ứng dụng bởi:
Microsoft Corporation
Phiên bản:
2.3.14489 cho Android
Cập nhật vào:
Thg7 17, 2015

Màn hình khóa tiếp theo - Kế hoạch của Microsoft là khóa màn hình để tránh sự chậm trễ trong giao dịch với các chuyên gia.

Bạn muốn khóa điện thoại của bạn, tuy nhiên, theo truy cập trước vào khớp của bạn?

Màn hình khóa tiếp theo hiển thị cho bạn các mắt thông báo cơ bản và khác với việc thêm trực tiếp các phím tắt vào màn hình, trong khi màn hình khóa Android này rất đẹp và thực hiện theo cách của nó.

Google Play Thông tin bổ sung cho ứng dụng:

Yêu cầu Android:
Android 4.1
Kích thước:
4.3Mb
Cài đặt:
Installs 1 000 000–5 000 000
Xếp hạng cho
Rated for 3+ years